Bestyrelsen

Kristian Isager, formand (på valg 2022)

Bo Christensen (på valg 2023)

Keld Larsen, kasserer (på valg 2023)

Hans Jørgen Tækker, næstformand (på valg 2023)

Hanne Ipsen, kontakt til kunstnere (på valg 2022)

Bo Christensen, projekt ansvarlig (på valg 2022)

Revisor Peter Nedergaard

Revisorsuppleant Bjørn Valstrøm