Kontakt

For medlemskab af foreningen;
Kontingent 200 kr. årligt,

Kontakt: Sekr. Lene Dybdal Christensen
lenebochr@mail.tele.dk

Tlf: 4042 4497